Aktualności

Rozpoczęcie Zbierania Podpisów

Dziś zacząłem zbierać podpisy poparcia dla listy koalicji obywatelskiej w naszym okręgu! Wszystkich o podobnych przekonaniach i wartościach, a jednocześnie zainteresowanych pomocą w kampanii wyborczej proszę o kontakt tu bądź zapraszam do biura poselskiego w Kielcach. Wszystkie ręce na pokład! Tylko działając wspólnie możemy uczynić Polskę „strefą wolną od stref”
@ ADAM CYRAŃSKI 2019