Adam
CYRAŃSKI

KOALICJA OBYWATELSKA

Image
Image

Adam
CYRAŃSKI

KOALICJA OBYWATELSKA

Image
Image

Adam
CYRAŃSKI

KOALICJA
OBYWATELSKA

Image
Image

Adam
CYRAŃSKI

KOALICJA OBYWATELSKA

Image
Image

Aktualności

Województwo świętokrzyskie jest urokliwym miejscem na mapie Polski, ale – niestety – szczególnie zaniedbanym pod względem inwestycji. Najwyższy czas to zmienić!

Dwa filary rozwoju naszego województwa.

1. Budowa dróg

Otwarcie dla mieszkańców Świętokrzyskiego okna na świat, którym jest bez wątpienia droga krajowa 74, łącząca wschód z zachodem Polski. Przebudowanie jej – do standardu drogi ekspresowej – otworzy nas na połączenie z autostradami na zachodzie oraz skomunikuje z Polską Wschodnią, ułatwiając tym samym dostęp do przejść granicznych.
Podniesienie standardu dróg krajowych nr 42 i 73 to szansa na powrót do tradycji okręgu przemysłowego. Droga połączy najbardziej uprzemysłowione obszary województwa świętokrzyskiego.
Lepsza komunikacja to sposób na przyciągnięcie nowych inwestorów. Lokalnym przedsiębiorcom umożliwi ona konkurowanie z innymi.

2. Wsparcie przedsiębiorczości

W Obicach stworzymy dla przedsiębiorców unikalną w skali kraju strefę, w której znajdą dobrą pracę tysiące mieszkańców całego naszego województwa. 500-hektarowy teren, dobrze skomunikowany, jest ogromną szansą rozwoju naszego województwa. Szansą, której nie możemy zmarnować
Otworzenie Świętokrzyskiego Okręgu Przemysłowego (ŚOP) to – po latach zapewnień i obietnic – realne odbudowanie potencjału Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Dość wmawiania nam, że się „nie da”, a inne regiony są ważniejsze.

To są cele, które musimy zrealizować, żeby odbić się od dna większości rankingów ogólnopolskich. Aby tego dokonać, potrzebujemy dobrej woli rządzących. O to zadbam. Dlatego kandyduję.

Image
@ ADAM CYRAŃSKI 2019