Adam
CYRAŃSKI

KOALICJA OBYWATELSKA

Image
Image

Adam
CYRAŃSKI

KOALICJA OBYWATELSKA

Image
Image


Adam
CYRAŃSKI

KOALICJA OBYWATELSKA

Image
Image

PILNE

Pensje posła zostawię w Waszej kieszeni

Aktualności

Województwo świętokrzyskie jest urokliwym miejscem na mapie Polski, ale – niestety – szczególnie zaniedbanym pod względem inwestycji. Najwyższy czas to zmienić!

Dwa filary rozwoju naszego województwa.

1. Budowa dróg

Otwarcie dla mieszkańców Świętokrzyskiego okna na świat, którym jest bez wątpienia droga krajowa 74, łącząca wschód z zachodem Polski. Przebudowanie jej – do standardu drogi ekspresowej – otworzy nas na połączenie z autostradami na zachodzie oraz skomunikuje z Polską Wschodnią, ułatwiając tym samym dostęp do przejść granicznych.
Podniesienie standardu dróg krajowych nr 42 i 73 to szansa na powrót do tradycji okręgu przemysłowego. Droga połączy najbardziej uprzemysłowione obszary województwa świętokrzyskiego.
Lepsza komunikacja to sposób na przyciągnięcie nowych inwestorów. Lokalnym przedsiębiorcom umożliwi ona konkurowanie z innymi.

2. Wsparcie przedsiębiorczości

W Obicach stworzymy dla przedsiębiorców unikalną w skali kraju strefę, w której znajdą dobrą pracę tysiące mieszkańców całego naszego województwa. 500-hektarowy teren, dobrze skomunikowany, jest ogromną szansą rozwoju naszego województwa. Szansą, której nie możemy zmarnować
Otworzenie Świętokrzyskiego Okręgu Przemysłowego (ŚOP) to – po latach zapewnień i obietnic – realne odbudowanie potencjału Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Dość wmawiania nam, że się „nie da”, a inne regiony są ważniejsze.

To są cele, które musimy zrealizować, żeby odbić się od dna większości rankingów ogólnopolskich. Aby tego dokonać, potrzebujemy dobrej woli rządzących. O to zadbam. Dlatego kandyduję.

Image

Pensje posła zostawię w Waszej kieszeni

Idąc do Sejmu, mówiłem, że nie będę pobierał wynagrodzenia za swoją pracę. I słowa dotrzymałem!

Teraz też to deklaruję i możecie być pewni, że słowa dotrzymam.
0
MIESIĘCZNIE
0
ROCZNIE
0
ZA CAŁĄ KADENCJĘ

BIOGRAFIA

Image

Adam Cyrański, kielczanin
Magister inżynier, absolwent podyplomowych studiów menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Przedsiębiorca
Od ponad 25 lat prowadzący własną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego. W 1989 r. założył Grupę MAC S.A. z siedzibą w Kielcach, która obecnie jest jednym z największych wydawców edukacyjnych w Polsce. Aktywny inwestor, praktyk biznesu oraz ekspert w dziedzinie zarządzania i przedsiębiorczości.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji 
Przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. budowy drogi S74 oraz wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

@ ADAM CYRAŃSKI 2019